OTT-vandkvalitets-målebøje med HydroLab multiparametersonde for måling af vandkvalitet

OTT-vandkvalitets-målebøjen er specielt designet til drift i kombination med HYDROLAB HL7 eller HL4 multiparametersonder. Den er udstyret med en dataindsamling og fjerndatatransmissionsenhed samt en netuafhængig solenergiforsyning. Sammenlignet med konventionelle bøjer monteres multiparametersonden sideværts i et rør på OTT-målebøjen. Dette eliminerer behovet for at åbne bøjen under vedligeholdelses- og kalibreringsarbejde, hvilket gør det let at udføre opgaven fra en lille båd. For at afhjælpe problemer med bioforurening er HYDROLAB HL7 sonden udstyret med en central rengøringsbørste og en kobbermaling beskyttelse.
Produkt Højdepunkter: Stand-alone løsning til vandkvalitetsmåling.
Målte parametre: temperatur, ledningsevne, dybde, pH, opløst ilt (LDO), turbiditet, ORP, blågrønne alger, klorofyl a
Kommunikation: Mobil GPRS