OTT ecoN UV nitrat sensor som kræver min. vedligehold!

Digital, optisk in situ fotometer til måling af nitrat. Med integreret turbiditets kompensation.

Beskrivelse:

De afgørendefordele ved OTT ecoN:
præcise og pålidelige målinger af nitrat i grund-, overflade- og spildevand.
OTT ecoN kombinerer pålidelighed i marken med brugervenlighed og lave driftsomkostninger.
Der anvendes optisk UV-absorptionsteknologi til bestemmelse af nitratkoncentrationen, herunder
kompensation for turbiditet og organiske interferenser. Nitratmålinger og sensor
statusoplysninger er tilgængelige i realtid for integration i dataindsamlingssystemer.
Den valgfri anti-fouling visker, reducerer vedligeholdelses intervaller og udvider implementeringstider
til kontinuerlige overvågningssteder.
For tekniske data: Rekvirer special brochure!