OTT PLS-C: Tryksonde til måling af vandstand, temperatur og ledningsevne i grundvand og overfladevand

Måling af vandstand, temperatur og ledningsevne i grundvand og overfladevand.

OTT PLS-C måler vandledningsevne, niveau og temperatur i både overfladvand og grundvand med en robust keramisk trykcelle og 4-elektrodekonduktivitetscelle.

Det ekstremt lave strømforbrug gør det ideelt til langvarig anvendelse, især på solcelledrevne målestationer.

Målteknologi: Ventileret trykcelle og 4-elektrode grafitledningsevne
Målte parametre: vandstand, tryk, ledningsevne, temperatur
Intern datalogger: Nej
Interface: SDI-12 eller RS-485 (ved hjælp af SDI-12)

Link til producenten