VB-Vinge

Bedre muligheder for effektive og standardiserede vandførings-målinger, ved hjælp af det nyudviklede program for vingemåling.
Vingeprogrammet er udviklet til vandføringsmålinger i vandløb og åbne kanaler, ved hjælp af hydrometrisk vinge.
Programmet kan også anvendes til registrering af målinger samt vandstandsaflæsninger i forbindelse med stationstilsyn.
Systemet bygger på vejrbestandige Pocket PC og Windows CE baserede håndholdte computere. Programmet er udviklet og testet til TDS Recon, men vil også kunne afvikles på andre Pocket PC’er med tilsvarende specifikationer.
Målinger fra vingeinstrumentet optælles og registreres direkte i programmet, ved hjælp af et specialudviklet kommunikationsinterface.
Programmet er udviklet ud fra disse grundidéer:
*  Alle måledata indføres i en simpel og let tilgængelig brugerflade.
*  Anvendelse af målebog og løse papir-lapper er ikke længere nødvendig.
*  Indtastningsarbejdet ved vingemålinger minimeres og automatiseres. Standardisering og styring af målearbejdet understøttes, uden at brugeren fastlåses i én bestemt fremgangsmåde.
*  Målinger kontrolleres på målestedet, ved simpel beregningsteknisk kontrol og ved grafisk afbildning af måledata hvor vandløbstværsnit og målevertikaler vises på skærmen.
Vandføringsmåling.
Selve vingemålingen indføres i en ”målebog” (regnearklignende ), som giver fuldt overblik over måledata under måling. Afstande og vertikaldybder tastes ind; resten indføres automatisk eller ved indtastning efter brugers valg.
Optælling af vingeomdrejninger startes og kører ”i baggrunden”, med mulighed for evt. at korrigere indtastninger og forberede kommende målepunkter under målingen. Optællingen kan løbende følges på skærmen og der afgives lydsignal for hver optælling. Ved måletids udløb indsættes optællingen automatisk på rette plads i målebogen.
Vandføringsberegning og kontrol. 
Programmet beregner vandføringen ved dybde­hastigheds integrationsmetoden, svarende til metoden som anvendes af Orbicon (HYMER). 
Ved beregningen kontrolleres måledata for evt. fejl eller mangler. Den beregnede vandføring vises sammen med andre beregnede data, bl.a. vandløbets tværsnitsareal, vandhastighed samt antallet af vertikaler og målepunkter. Ved hjælp af grafiske fremstillinger af måletværsnit og vertikaler er det muligt at kontrollere målingen visuelt efter måling. 
Andre måle- og beregningsmetoder er også understøttet, bl.a. ISO standard metode 748.
Øvrige måledata. – Programmet kan i øvrigt lagre:
Aflæsninger af vandstandsskalaer før, under og efter måling, samt kontrolaflæsning af vandstandsmålere. Relevante data for selve vingemålingen; vingeinstrument, måleprofil, evt. skønnet vandføring osv. Tilsynsbemærkninger og simple feltmålinger.
Overførsel til desktop PC. 
Vandføringsmålingerne overføres via kendte dataformater til desktop PC på kontoret.
Data kan eksporteres i to forskellige formater, som anvendes af hhv. Hymer og 
Hydros program­merne og i programmets interne vingeformat, som består af et 
simpelt og fleksibelt tekstbaseret dataformat.
Genfinding og rettelse af gamle målinger. 
Programmet understøtter en let og hurtig adgang til tidligere udførte målinger. 
Målingerne genindlæses på enkel vis, der kan evt. foretages korrektioner af måledata og målinger kan genberegnes efter behov.
Stations- og vingearkiv.
Programmet indeholder selvstændige skærmbilleder for vedligehold af stations- og vingearkiverne. Selve arkiverne består i simple tekstfiler, som også kan vedligeholdes ved hjælp af fx Excel.
Stationsarkivet indeholder oplysninger om stationsnummer og navn, samt vandstands­skalaer og faste måleprofiler, for hver station. Vingearkivet indeholder identifikation (nummer, vingetype og opspænding) samt kalibreringskonstanter for hvert instrument. Arkiverne kan indeholde et ubegrænset antal målestationer og vingeinstrumenter.
Tilslutning af vingeinstrument.
Et specialudviklet interface indsættes mellem PDA’ens serielport og 
vingeinstrumentet.
Interfacet stabiliserer og omsætter vinge­instrumentets impulser til et signal som kan aflæses af programmet.
Tællerværkets stabilitet og nøjagtighed har samme høje niveau, som de velkendte tællerbokse.
Specifikationer for TDS Recon
Mål: HxBxD 16,5×9,5×4,5 
Vægt: 490 g
Skærm: 240×320 pixel Color TFT touch
Tastatur: UK/US soft keyboard (on Screen)
Ram: 64 MB + 64/128 MB Flashdisk
Processor: 200 Mhz/400Mhz Intel XScale
OS: Windows CE.NET 4.1
Batteri: 3800 mAh Lion rechargable
Porte: 1xRS-232, 1xUSB
Temperatrur : -30oC til +60oC
Vand/fugt : IP67 – tåler neddykning i vand
Kategori: