SMS / GPRS Data Transmission

Disse nye koncepter for dataoverførsel fra målestedet til et centralt punkt kræver ikke længere en direkte forbindelse. Data fra flere målestationer kan derved transmitteres samtidig. Kritisk eller langvarig forbindelse, som opstod med direkte modem links i større netværk, er nu en saga blot. 

Beskrivelse:

De afgørendefordele:
Nyeste datatransmissionstjenester – SMS og GPRS

I nutidens højteknologiske samfund skal de nyeste data være tilgængelige her og nu.
Moderne datatransmissions teknologi og kommunikation understøtter dette, og åbner nye muligheder for at holde data ajour. De aktive komponenter til denne form for datatransmission er den vigtigste del af dataloggerne på målestedet.
Disse nye koncepter for dataoverførsel fra målestedet til et centralt punkt kræver ikke længere en direkte forbindelse. Data fra flere målestationer kan derved transmitteres samtidig. Kritisk eller langvarig forbindelse, som opstod med direkte modem links i større netværk, er nu en saga blot.
De særlige karakteristika af disse tjenester er:

Dataoverførsler forekommer i nøjagtige på forhånd definerede datapakker
Overførslen af data er baseret på mængden af overført data, og ikke for varigheden af opkaldet.
Data transmission via SMS 
SMS data transmissionen sender de udgående data fra målestedet via SMS-tjenesten til den centrale dataindsamling eller til en central SMS-Server.

Målenetværkets software (OTT Hydras 3, Basic og Standard version eller Hydras 3 Pro), accepterer SMS oplysningerne direkte eller henter det via en X.25/X.31 telekommunikation protokol eller ved hjælp af en FTP-internet forbindelse til SMS-Serveren.

Kategori: