OTT SLD: Side-Looking Doppler

OTT SLD er et doppler målesystem til kontinuerlig måling af vandhastighed og niveau i vandløb, floder og kanaler. Sensoren anvender det akustiske Doppler-princip for at måle strømningshastigheden.

Brugstype: Fast installation
Måleteknologi: akustisk
Målte parametre: Flowhastighed
Sidemonteret Doppler til kontinuerlig måling af vandføring i åer og åbne kanaler. Vandføringen er  baseret på hastighed – indeks – metode. Integreret filteralgoritme, Modbus-interface og output af det samlede strømningsvolumen (maks. Interval 1 dag).
Måleområde: ± 10 m / s
Nøjagtighed: ± 1% af den målte værdi ± 0,5 cm / s