OTT Orpheus Mini: Grundvandsdatalogger

Måling og datalogging af vandstand og -temperatur.

Måling af vandstand i grundvand og overfladevand

Memory kapacitet: 500.000 målinger.
±5 mm nøjagtighed i hele måleområdet 0 … 10 m;
opløsning 1 mm. Maximum 1 cm drift pr. år.
Kan installeres i borerør fra 1″ diameter; for målinger i dybder
op til 200 m.
Fleksibel programmering, specielt egnet til pumpetest.
Standard måleområde op til 40 m.
Programmering med et ergonomisk interface IrDA via RECON, Pocket PC, Notebook eller Vota 2
Sikker og pålidelig gennem hermetisk forsejlet tryksonde og vandsikret kommunikationsenhed
Nem at betjene, lokal kommunikation via infrarødt IrDA interface.
 Datatransmission GSM/SMS eller GPRS med OTT ITC

 

 

 

Kategori: