OTT CTD: Til måling af vandstand, temperatur og ledningsevne i grundvand og overfladevand

OTT CTD er en integreret sensor og datalogger til måling af vandstand, temperatur og konduktivitet i grundvand og overfladevand.
Den har en robust keramisk langtidsstabil målecelle og har output for saltholdighed og total opløst faststof (TDS).

Dens indbyggede datalogger administrerer og gemmer alle målinger med brugerprogrammerbare intervaller.

Anvendelse: Overfladevand, grundvand
Målteknologi: Ventileret trykcelle og 4-elektrode grafitledningsevne
Målte parametre: Vandstand, temperatur, ledningsevne
Måleområde: Vandstand: 0 … 4, 10, 20, 40 og 100 m Konduktivitet: 0,001 … 2 000 mS / cm, 0,10 … 100,00 mS / cm
Nøjagtighed: ± 0,05% FS
Intern datalogger: Ja